Język Niemiecki w szkole: Czas przeszły

Source: deutsch-als-fremdsprache-grammatik.de